OKRUGLI STO "AUTORSKA PRAVA I INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO U E-OKRUŽENJU"

OKRUGLI STO "AUTORSKA PRAVA I INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO U E-OKRUŽENJU"

Zadovoljstvo nam je pozvati vas da učestvujete u realizaciji okruglog stola „Autorska prava i intelektualno vlasništvo u e-okruženju“, koji će se održati u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu 5. 12. 2017. godine sa početkom u 10:30 sati.

Cilj ovog susreta je:

predstavljanje dosadašnjih aktivnosti na prevenciji plagijarizma koje je Univerzitet u Sarajevu realizirao u prethodnom periodu;
prezentiranje pravnih aspekata o plagijarizmu, autorskim i srodnim pravima;
analiziranje i korištenje prezentiranih elektronskih sadržaja u edukaciji i daljnja primjena postignutih rezultata u istraživanjima unutar i izvan Univerziteta;
ukazivanje na važnost kontinuirane edukacije akademskog i neakademskog osoblja Univerziteta u Sarajevu o prevenciji plagijarizma i zaštiti autorskih prava i intelektualnog vlasništva;
predstavljanje softvera za utvrđivanje originalnosti radova koji se objavljuju na Univerzitetu u Sarajevu.

Molimo vas da svoje učešće potvrdite na e-mail izdavacka.djelatnost@unsa.ba do 4. 12. 2017. godine.

Dodatak

Objavljeno: 20.01.2018