PRVI CIKLUS STUDIJA – UPIS U DRUGU, TREĆU GODINU

PRVI CIKLUS STUDIJA – UPIS U DRUGU, TREĆU GODINU
 (u periodu od 01.09.2018.-25.09.2018.)

POTREBNO JE  : 
1. Prikupiti sve potpise profesora u indeks i svi položeni ispiti moraju biti upisani u indeks!!!Takođe upisati broj vježbi i broj predavanja za svaki predmet!!!
2. Kupiti upisni materijal(2 semestralna lista i 2 obrasca ŠV-20)i čitko popuniti
3. Uplatiti  100 KM (za vanredne 900 KM, za samofinansirajuće  1200 KM)
Svrha:  upisnina
Primalac: Poljoprivredno prehrambeni fakultet
Žiro račun: 3389002208130126
4. Uplatiti 10 KM
Svrha: za ISSS
Primalac: Poljoprivredno-prehrambeni fakultet
Žiro račun: 3389002208130126
5. Uplatiti 10 KM
Svrha : za ISSS
Primalac: Rektorat  Univerziteta u Sarajevu
Žiro račun: 3383202250621169
6. Uplatiti : 30 KM
Svrha: za biblioteku
Primalac: Poljoprivredno-prehrambeni fakultet
7. OSIGURANJE STUDENATA 
Uplatiti :  5 KM
 Žiro račun: 3389002205654395
 Primalac: Sarajevo osiguranje d.d.
Svrha: studentsko  osiguranje(obavezno navesti da ste student Poljoprivredno-            prehrambenog fakulteta u Sarajevu)


Objavljeno: 11.09.2018