OBAVJEŠTENJE O STAVLJANJU NA UVID JAVNOSTI KORIGOVANE RADNE VERZIJE DOKTORSKE DISERTACIJE KANDIDATA MR. LEJLE ČENGIĆ

OBAVJEŠTENJE O STAVLJANJU NA UVID JAVNOSTI KORIGOVANE RADNE VERZIJE DOKTORSKE DISERTACIJE KANDIDATA MR. LEJLE ČENGIĆ


U N I V E R Z I T E T  U  S A R A J E V U

POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET

 

 

U skladu sa članom 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, Poljoprivredno-prehrambeni fakultet objavljuje

 

 

O B A V J E Š T E NJ E

O STAVLJANJU NA UVID  JAVNOSTI 

 

 

Korigovane radne verzije projekta doktorske disertacije kandidata Mr.Lejle Čengić, studenta studijskog programa III ciklusa studija-Prehrambene tehnologije, pod naslovom:

„STABILNOST BIOAKTIVNIH KOMPONENTI U ZAČINSKOM BILJU I RUČNO PRIPREMLJENIM ZAČINSKIM SMJESAMA“ i izještaja o ocjeni korigovane radne verzije projekta doktorske disertacije, koji je sačinila Komisija u sastavu:

 

1.        Dr. Enisa Omanović-Mikličanin, doktor hemijskih nauka, redovni profesor  Poljoprivredno-prehrambenog  fakulteta Univerziteta u Sarajevu na oblasti Primjenjena hemija u poljoprivredi i prehrambenoj tehnologiji, predsjednik,

 

2.       Dr. Zilha Ašimović, doktor poljoprivrednih nauka, redovni profesor Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu na oblasti Biohemija u poljoprivredi i prehrambenoj tehnologiji, mentor-član,

 

3.       Dr. Drena Gadžo, doktor poljoprivrednih nauka, redovni profesor  Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu na oblasti Biljna poljoprivredna proizvodnja, član,

 

4.       Dr. Jasmina Tahmaz, doktor poljoprivrednih nauka, vanredni profesor Poljoprivredno-prehrambenog  fakulteta Univerziteta u Sarajevu na oblasti Prehrambene tehnologije,  član

 

5.       Dr. Saud Hamidović, doktor poljoprivrednih nauka, vanredni profesor Poljoprivredno-prehrambenog  fakulteta Univerziteta u Sarajevu na oblasti Mikrobiologija u poljoprivredi i prehrambenoj tehnologiji, član.

 

 

                                                     
Projekt doktorske disertacije i izvještaj o ocjeni disertacije bit će dostupni na uvid javnosti 30 dana od dana objavljivanja ovog obavještenja, a mogu se pregledati u prostorijama Biblioteke Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta u Sarajevu (prizemlje), ulica Zmaja od Bosne 8. svakim radnim danom u periodu od 9 do 15 sati.

 

 

 

 

Sarajevo, 22.01.2021. godine 

Objavljeno: 21.01.2021