POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA PRUŽANJE UGOSTITELJSKIH USLUGA ZA ORGANIZACIJU STUDENTSKOG KONGRESA „HRANA-ISHRANA-ZDRAVLJE   20.-22.11.2019. godine“

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA PRUŽANJE UGOSTITELJSKIH USLUGA ZA ORGANIZACIJU STUDENTSKOG KONGRESA „HRANA-ISHRANA-ZDRAVLJE   20.-22.11.2019. godine“

             OBAVJEŠTENJA


      POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA PRUŽANJE UGOSTITELJSKIH USLUGA ZA ORGANIZACIJU STUDENTSKOG KONGRESA „HRANA-ISHRANA-ZDRAVLJE   20.-22.11.2019. godine“PREUZMIObjavljeno: 31.10.2019Objavljeno: 31.10.2019