OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE I CIKLUSA STUDIJA (Poljorpivredna fitopatologija)

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE I CIKLUSA STUDIJA (Poljorpivredna fitopatologija)


Parcijalni ispit  iz predmeta Poljoprivredna fitopatologija će se održati 20.11.2019.godine u terminu od 12 do 13 sati na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu  Univerziteta u Sarajevu.

Ispit će biti organiziran u Praktikumu 1 /P-1/. 


Predmetni nastavnik 

Prof. dr. Osman Mujezinović


  

Objavljeno: 19.11.2019