OBAVJEŠTENJE
Termini kolokvija

OBAVJEŠTENJE
Termini kolokvija

ODSJEK BILJNA PROIZVODNJA I ciklus, II godina

Kolokvij sa vježbi iz predmeta ''Mikrobiologija u biljnoj proizvodnji'' će biti održan u utorak 16.01.2024. u 10:00 sati u amfiteatru A1.

 

ODSJEK BILJNA PROIZVODNJA - FITOMEDICINA II ciklus, I godina

Kolokvij sa vježbi iz predmeta ''Primjena mikroorganizama u poljoprivredi'' će biti održan u utorak 16.01.2024. u 10:00 sati u amfiteatru A1.

 

ODSJEK ZOOTEHNIKA - ANIMALNA PROIZVODNJA I ciklus, II godina

Kolokvij sa vježbi iz predmeta ''Mikrobiologija u animalnoj proizvodnji'' će biti održan u utorak 16.01.2024. u 10:00 sati u amfiteatru A1.

 

ODSJEK PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE I ciklus, II godina

Kolokvij sa vježbi iz predmeta ''Prehrambena mikrobiologija'' će biti održan u utorak 16.01.2024. u 10:00 sati u amfiteatru A1.

 

Predmetna asistentica

Berina ImamovićObjavljeno: 10.01.2024