UNIVERZITET U SARAJEVU RASPISUJE KONKURS ZA IZBOR ASISTENTA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU

UNIVERZITET U SARAJEVU RASPISUJE KONKURS ZA IZBOR ASISTENTA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU

U vezi sa članom 28. i 34. Okvirnog zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik BiH“, broj: 59/07 i 59/09), a u skladu sa članom 103. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17), te u skladu sa Ugovorom o sufinansiranju zapošljavanja asistenata i stručnih saradnika na Univerzitetu u Sarajevu po programu „150+“ broj: 04/1-34-01-150+/18 zaključenim 04. 05. 2018. godine između Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo i Univerziteta u Sarajevu i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-35-94/19 od 27. 11. 2019. godine

UNIVERZITET U SARAJEVU
raspisuje

KONKURS ZA IZBOR ASISTENTA 
NA UNIVERZITETU U SARAJEVU 

 

Objavljeno: 11.12.2019