OBAVJEŠTENJE O JAVNOJ ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE

OBAVJEŠTENJE O JAVNOJ ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE
Mr. Mirza Uzunović, branit će doktorsku disertaciju pod naslovom: 

« UPRAVLJANJE UKUPNIM KVALITETOM KAO OSNOV IZGRADNJE KONKURENTSKIH PREDNOSTI KOMPANIJA SEKTORA BEZALKOHOLNIH PIĆA U BOSNI I HERCEGOVINI» dana 29. 08. 2018. godine sa početkom u 13 sati  na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, Zmaja od Bosne br.8. Pristup odbrani je slobodan.


Disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta u Sarajevu, svakog radnog dana od 10:00 do 13:00 sati.


Objavljeno: 23.07.2018