NA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU ODRŽANA DRUGA LJETNA ŠKOLA U SKLOPU SMARTWATER PROJEKTA

NA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU ODRŽANA DRUGA LJETNA ŠKOLA U SKLOPU SMARTWATER PROJEKTA

Druga ljetna škola pod nazivom „Pametne tehnologije i najbolje prakse (tehničke i praktične) za održivo i ekološki efikasno upravljanje vodom u poljoprivredi“ održana je u periodu od 18.07.2022. do 22.07.2022. godine na Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu. Školu su zajednički organizovali Univerzitet u Banjoj Luci (Poljoprivredni fakultet Banja Luka) i Univerzitet u Sarajevu (Poljoprivredno-prehrambeni fakultet).

Škola je okupila oko 50 učesnika iz 4 partnerske zemlje. Predavači su dolazili iz Italije (Luigi Capodieci, Mladen Todorović), Španije (Marian Lorenzo, Enrique Playán), Portugala (Teresa Paço, Wilk Almeida i Daniela Soares) i Bosne i Hercegovine (Sabrija Čadro, Nataša Čereković i Benjamin Crljenković).

S obzirom na temu ljetne škole govorilo se o eko-efikasnom upravljanju vodom u poljoprivredi, korištenju pametnih tehnologija, softverskih alata, satelita i bespilotnih letjelica (dron) u poljoprivredi i upravljanju vodom. Posebna pažnja je posvećene korištenju bespilotnih letjelica gdje je u sklopu škole organizovano planiranje leta, zatim terensko snimanje, koje je sa polaznicima obavljeno u Ilijašu na lokaciji Sovrle na imanju firme EKO-ARHAZ i naposljetku softverska obrada dobivenih snimaka.

Svi redovni polaznici nagrađeni su certifikatom o učešću na drugoj ljetnoj školi.


Objavljeno: 26.07.2022