OBAVJEŠTENJE O REZULTATIMA I UPISNOG ROKA ZA AKADEMSKU 2019/2020 GODINU

OBAVJEŠTENJE O REZULTATIMA I UPISNOG ROKA ZA AKADEMSKU 2019/2020 GODINU

PRELIMINARNA RANG LISTA PRIMLJENIH KANDIDATA U I GODINU I CIKLUSA STUDIJA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA (PRVI UPISNI ROK) ZA AKADEMSKU 2019/2020 GODINU JE OBJAVLJENA NA OGLASNOJ PLOČI FAKULTETA.

Objavljeno: 08.07.2019