UPUTE ZA STUDENTE VEZANO ZA ZAVRŠNI ISPIT IZ PREDMETA MATEMATIKA

UPUTE ZA STUDENTE VEZANO ZA ZAVRŠNI ISPIT IZ PREDMETA MATEMATIKA
Poštovani studenti,
Završni ispit  iz predmeta Matematika održat će se 31.01.2019.godine, kako je i oglašeno, u terminima od 10:00 do 11:45 sati i od 12:00 do 13:45 sati i to:
smjerovi: Biljna proizvodnja i Zootehnika u terminu od 10:00 do 11:45,
smjerovi: Prehrambene tehnologije i Ekonomika poljoprivrede i prehrambene industrije u terminu od 12:00 do 13:45.

Kako bi se planirano vrijeme iskoristilo efikasno za rad, studenti koji rade ispit od 10:00 trebaju biti  najkasnije do 9:40 ispred amfiteatra zbog rasporeda sjedenja, dok studenti koji rade ispit od 12:00, trebaju biti najkasnije do 11:45 ispred amfiteatra.
Studenti trebaju ponijeti sljedeće:

-          indeks,
-          hemijsku olovku kojom će raditi ispit.

Studenti će dobiti: spojene papire na kojim će raditi ispit zajedno sa naslovnom stranicom koju trebaju ispuniti, zadatke za rad, tablične izvode i tablične integrale, a tokom ispita mogu dobiti na zahtjev i dodatne prazne papire za rad.

Studenti koji ne budu sa sobom imali indeks kao identifikacioni dokument neće moći pristupiti ispitu!!
Nakon 10:00 sati odnosno 12:00 neće biti dozvoljen ulazak u amfiteatar!
Mobiteli moraju biti isključeni i ne mogu se koristiti kao zamjena kalkulatoru ili na neki drugi način!!
Upotreba kalkulatora sa osnovnim računskim operacijama je dozvoljena. Kakulatori koji imaju i druge mogućnosti npr. crtanje grafika funkcija, izračunavanje integrala i sl.nisu dozvoljeni.

Mole se studenti da ispoštuju navedene upute.

 
Predmetni nastavnik

Objavljeno: 14.01.2019