PRELIMINARNA RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU I CIKLUSA STUDIJA STUDIJSKA 2021/2022. GODINA (II UPISNI ROK)

PRELIMINARNA RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU I CIKLUSA STUDIJA STUDIJSKA 2021/2022. GODINA (II UPISNI ROK)


PRELIMINARNA RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU I CIKLUSA STUDIJA STUDIJSKA 2021/2022. GODINA (II UPISNI ROK)


PREUZMI


PRELIMINARNA RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU I CIKLUSA STUDIJA STUDIJSKA 2021/2022. GODINA (II UPISNI ROK) - VANREDNI STUDIJ

PREUZMI


KOMISIJA ZA PRIJEM I UPIS STUDENATA

Preuzmi zaključkeObjavljeno: 28.09.2021