VAŽNA OBAVIJEST ZA KANDIDATE KOJI SE PRIJAVLJUJU NA KONKURS ZA UPIS

VAŽNA OBAVIJEST ZA KANDIDATE KOJI SE PRIJAVLJUJU NA KONKURS ZA UPIS


VAŽNO: Dokumenti koje je potrebno dodati na sistem online upis na UNSA

Obavijest za kandidate iz Kantona Sarajevo

Uvidom u sistem ustanovljeno je da većina kandidata koji su srednju školu završili u Kantonu Sarajevo ne prilažu potrebne dokumente kao što je izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu, diploma o završenoj srednjoj školi.


Ovim putem vas obavještavamo da su kandidati dužni da u dijelu „Dokumenti“ dodaju IZVOD IZ MATIČNE KNJIGE ROĐENIH, UVJERENJE O DRŽAVLJANSTVU I DIPLOMU O ZAVRŠENOJ SREDNJOJ ŠKOLI. 

NIJE POTREBNO PRILAGATI POJEDINAČNE SVJEDODŽBE I DIPLOME ZA TAKMIČENJA:


Ako se kandidati prijavljuju za studijski program gdje je obavezno polaganje prijemnog ispita, potrebno je da dodaju i uplatnicu za prijemni ispit.

Obavijest za kandidate izvan Kantona Sarajevo

Kandidati koji su srednju školu završili izvan Kantona Sarajevo dužni su u dijelu „Uspjeh“ da dodaju svjedočanstva o završenim razredima srednje škole.
U dijelu „Dokumenti“ ukoliko su dokumenti u postupku ekvivalencije, dodaju potvrdu da je postupak ekvivalencije u toku, diplomu o završenoj srednjoj školi, izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu, dokumente relevantne za utvrđivanje broja bodova po kriterijima.
U dijelu „Prednosti pri upisu“ dodaju i druge dokumente relevantne za dokazivanje statusa po ostalim kategorijama, tj. Prednost pri upisu pod jednakim uvjetima koje mogu ostvariti.
Ako se kandidati prijavljuju za studijski program gdje je obavezno polaganje prijemnog ispita, potrebno je da dodaju i uplatnicu za prijemni ispit.

 

Univerzitet u Sarajevu je objavio konkurse za upis kandidata na prvi ciklus i integrirani studij, drugi ciklus studija, stručni studij i specijalistički studij u studijskoj 2020/2021. godini.

KONKURSI ZA UPIS NA UNIVERZITET U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2020/2021. GODINI

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVI I INTEGRIRANI CIKLUS STUDIJA

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U DRUGI CIKLUS STUDIJA

KONKURS ZA UPIS STUDENATA NA SPECIJALISTIČKI STUDIJ

KONKURS ZA UPIS STUDENATA NA STRUČNI STUDIJ

Uz podršku Univerzitetskog tele-informatičkog centra (UTIC), Univerzitet u Sarajevu će upis kandidata vršiti putem informacionog sistema eUNSA. 

Prijava kandidata na Konkurs za upis u prvu godinu prvog ciklusa i integriranog studija, kao i na Konkurs za upis u prvu godinu stručnog studija provodit će se isključivo online putem informacionog sistema eUNSA (www.upis.unsa.ba).

Sistem online upisa na Univerzitet u Sarajevu kreiran je u skladu sa najnovijim trendovima i dostignućima informacionih tehnologija, kome se pristupa putem bilo kojeg uređaja konektovanog na internet. Sistem obezbjeđuje najviše standarde integriteta i sigurnosti podataka koje obrađuje.
Sistem pokriva cijeli proces, od pretraživanja fakulteta/akademije prema željenim kriterijima, preko prijava odabranih fakulteta/akademije, te uvida u rezultate po fakultetima/akademijama, pa do ostvarenja prava upisa na fakultet/akademiju. Kandidatima omogućava brz i direktan uvid u lične podatke, ocjene te posebna postignuća važna za upis ostvarena tokom srednjeg obrazovanja, daje detaljnu kalkulaciju bodova za svaki prijavljeni fakultet/akademiju prema uvjetima koje propisuju fakulteti/akademije, kao i uvid u položaj koji zauzimaju na rang-listi jednog fakulteta/akademije, a u skladu sa odabranim prioritetima i brojem ostvarenih bodova.

Drage učenice i učenici, ne propustite priliku da izaberete svoj karijerni put na oko 300 studijskih programa koji se izvode na fakultetima i akademijama Univerziteta u Sarajevu!
Pregled programa možete pogledati na: http://registar.unsa.ba, a pripremljen je i interaktivni vodič koji je dostupan na: http://upis.unsa.ba/.

Na veb-stranicama Univerziteta u Sarajevu (www.unsa.ba) i informacionog sistema eUNSA (www.upis.unsa.ba) nalazit će se sve informacije i detaljna uputstva o postupku registracije na informacioni sistem eUNSA, te načinu i rokovima za upload dokumenata za online prijavu na Konkurs.

Objavljeno: 16.06.2020