OBAVJEŠTENJE POSLOVNIM PARTNERIMA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA U SARAJEVU O IZMJENAMA PODATAKA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA U SUDSKOM REGISTRU KAO PRAVNOG LICA OD 01.07.2021. GODINE.

OBAVJEŠTENJE POSLOVNIM PARTNERIMA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA U SARAJEVU O IZMJENAMA PODATAKA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA U SUDSKOM REGISTRU KAO PRAVNOG LICA OD 01.07.2021. GODINE.


OBAVJEŠTENJE POSLOVNIM PARTNERIMA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA U SARAJEVU O IZMJENAMA PODATAKA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA U SUDSKOM REGISTRU KAO PRAVNOG LICA OD 01.07.2021. GODINE.PREUZMI OBAVJEŠTENJE
Objavljeno: 16.07.2021