EKO ASPPF

EKO ASPPF

Povodom Dana ekologije i okoliša koji se danas obilježava, Asocijacija studenata Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta poduzela je aktivnosti u cilju zaštite okoliša. 

U prethodnom periodu, studenti i osoblje Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta prikupljali su plastične boce ispred zgrade fakulteta, a tokom današnjeg dana iste su pronašle svoje mjesto u Reciklomatu ispred tržnog centra SCC.

Akcija kreirana iz želje da utiču na svijest studenata o značaju adekvatnog skupljanja i recikliranja ambalažnog otpada koji uništava eko sistem planete Zemlje. Cilj ovih aktivnisti je motivisanje studenata Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta i svih drugih članica UNSA na ekološke aktivnosti kakva je reciklaža otpada zahvaljujući korištenju Reciklomata, koji predstavljaju odličan način sakupljanja ambalažnog otpada zahvaljujući pametnom softveru koji vrše njihovo sortiranje.

Danas je uspješno odnešeno 127 plastičnih boca, a sredstva od ubačenih boca donirana su Udruženju pomozi.ba

Pozivamo studente da nastave ubacivati plastične boce, koje će Asocijacija redovno odnositi u Reciklomat.
Objavljeno: 07.06.2023