ODLUKE-SAGLASNOSTI MONKS-a I VLADE KS NA TEKST KONKURSA I PLAN UPISA U STUDIJSKOJ 2020./2021. GODINI

ODLUKE-SAGLASNOSTI MONKS-a I VLADE KS NA TEKST KONKURSA I PLAN UPISA U STUDIJSKOJ 2020./2021. GODINIODLUKA VLADE KS 

O broju i strukturi studenata/kandidata koji se mogu upisati u prvu godinu prvog ciklusa studija, integrisanog studija, drugog ciklusa studija, stručnog studija i specijalističkog studija na Univerzitetu u Sarajevu u studijskoj 2020./2021. godiniSAGLASNOST 

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

 Saglasnost Univerzitetu u Sarajevu za objavu:

1. Konkursa za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija i integrisanog studija na Univerzitetu u Sarajevu u studijskoj 2020./202L godini,

2. Konkursa za upis studenata u prvu godinu drugog ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu u studijskoj 2020J2021. godiniPLAN UPISA STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA I INTEGRIRANOG STUDIJA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2020/2021. GODINI 


Objavljeno: 08.06.2020