OBAVIJEST

KOLOKVIJ IZ PRIPADAJUĆIH MODULA MIKROBIOLOGIJE

OBAVIJEST

KOLOKVIJ IZ PRIPADAJUĆIH MODULA MIKROBIOLOGIJE
OBAVJEŠTAVAJU SE STUDENTI:

·        PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE I i II CIKLUSA STUDIJA,
·        BILJNE PROIZVODNJE I CIKLUSA STUDIJA i
·        ANIMALNE PROIZVODNJE - AKVAKULTURE I i II CIKLUSA STUDIJA
DA ĆE SE BAVJEŠTAVAJU SE STUDENTI:
·        PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE I i II CIKLUSA STUDIJA,
·        BILJNE PROIZVODNJE I CIKLUSA STUDIJA i
·        ANIMALNE PROIZVODNJE - AKVAKULTURE I i II CIKLUSA STUDIJA
DA ĆE SE KOLOKVIJ IZ PRIPADAJUĆIH MODULA MIKROBIOLOGIJE ODRŽATI, U                                               PETAK, 8.2. 2019., u 10 h, SALA- A1.
 
 
KATEDRA ZA MIKROBIOLOGIJU ODRŽATI, U PETAK, 8.2. 2019., u 10 h, SALA- A1.
 
 

KATEDRA ZA MIKROBIOLOGIJU
Objavljeno: 31.01.2019