OBAVJEŠTENJE - PREHRAMBENA BIOHEMIJA

OBAVJEŠTENJE - PREHRAMBENA BIOHEMIJA
Studenti koji nisu položili kolokvij iz Prehrambene biohemije  i nemaju 33 boda ostvarena u toku semestra imaju mogućnost da izadju na ispit na kojem će dobiti i primjerak kolokvija.

 
Predmetni nastavnik

Objavljeno: 19.02.2019