• DOBRODOŠLI NA WEB STRANICU POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA

ODLUKE SA 23. VANREDNE SJEDNICE SENATA UNSA OD 09.10. 2020. GODINE