8. MEĐUNARODNA SEDMICA OBUKE OSOBLJA (POPULARNIJE STAFF WEEK) U PERIODU 24-28. OKTOBAR 2022. GODINE

8. MEĐUNARODNA SEDMICA OBUKE OSOBLJA (POPULARNIJE STAFF WEEK) U PERIODU 24-28. OKTOBAR 2022. GODINE

Sedmica obuke osoblja (Staff week)

Šta je to Sedmica obuke za osoblje?

Sedmica obuke za osoblje (popularnije Staff week) je petodnevni događaj kojeg organizuje visokoobrazovna institucija (najčešće uredi za međunarodnu saradnju) a koji uključuje seminare, radionice, prezentacije te aktivno učešće domaćih eksperata ali i međunarodnih partnera. Pored toga, to je osmišljen program s fokusom na procese internacionalizacije univerziteta uključuje društvene i kulturne aktivnosti te degustacije domaćih kulinarskih proizvoda. Ovo je prilika za predstavljanje i umrežavanje partnera, nastavnog osoblja, studenata i službenika ureda za međunarodnu saradnju.

Sedmica obuke osoblja na Univerzitetu u Sarajevu

Služba za međunarodnu saradnju je u ovu aktivnost ušla od 2017. godine kao “pilot projekat” u sklopu Erasmus+ projekta za izgradnju kapaciteta Jačanja internacionalizacije na bh. visokoobrazovnim institucijama (Strengheting Internationalisation in BH higher Education – STINT). Cilj projekta je međusobno upoznavanje i uvezivanje osoblja koje aktivno učestvuje u implementaciji dolazne i odlazne mobilnosti, te međunarodnih projekata na način da se učestvuje u unaprijed dogovorenim sesijama i radionicama, kroz koje se diskutuje o načinu implementacije, problemima sa kojima se susrećemo, te prednostima i nedostacima međunarodnih programa.

Uskoro:

Osma međunarodna sedmica obuke osoblja 

  • Naziv: "Erasmus gone wrong" (prezentiraćemo izazove i probleme sa kojima se uredi za međunarodnu  saradnju susreću, te rješenja, također planirano je učešće u 12. međunarodnom sajmu stipendija te posjeta Mostaru)
  • Datum održavanja: 24-28. oktobar 2022. godine
  • Program/agenda (radna verzija)
  • Registracija (otvorena do 29. septembra 2022. godine)
  • Radni jezik: engleski
Objavljeno: 25.09.2022