POTPISAN PROTOKOL O MEĐUSOBNOJ SARADNJI SA GRADOM GORAŽDE KAO OSNOVA ZA INTENZIVIRANJE SARADNJE I REALIZACIJU ZAJEDNIČKIH PROJEKATA

POTPISAN PROTOKOL O MEĐUSOBNOJ SARADNJI SA GRADOM GORAŽDE KAO OSNOVA ZA INTENZIVIRANJE SARADNJE I REALIZACIJU ZAJEDNIČKIH PROJEKATA


U prostorijama Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta, dana 21. 12. 2022. godine, održan je sastanak dekana, Prof. dr Muhameda Brke, sa gdin. Ernestom Imamovićem, gradonačelnikom Goražda, i gdin. Berinom Kulelijom, pomoćnikom gradonačelnika u Službi za investicije, lokalni ekonomski razvoj i upravljanje imovinom. Sastanku su također prisustvovali i Prof. dr Jasmin Grahić, Prodekan za međunarodnu saradnju i naučno-istraživački rad, Prof. dr Melisa Ljuša i Doc. dr Alen Mujčinović.

Razgovarano je o aktuelnim problemima u sektoru poljoprivrede na području Goražda, kao i mogućnostima djelovanja u interesu poljoprivrednih proizvođača i Grada. Ovo je također bila prilika da Fakultet predstavi svoj potencijal i razvojne ideje za Grad koje su, od strane gdin. Imamovića i gdin. Kulelije, ocijenjene kao veoma značajne i od visokog prioriteta za Grad. Gradonačelnik Imamović je tokom sastanka posebno istakao ulogu koju akademska zajednica može i treba da ima u procesima razvoja.

Sastanak je rezultirao potpisivanjem Protokola o međusobnoj saradnji kojim su se obje strane obavezale da će u duhu najboljih poslovnih običaja sarađivati na poslovima koji, između ostalog, uključuju realizaciju projekata iz oblasti poljoprivredne proizvodnje i prehrambene industrije, realizaciju studentskih praksi, ljetnih škola, sprovođenje istraživačkih projekata, organizovanje seminara, skupova i sl., a sve u skladu sa potrebama i obostranim interesom.

Sporazum kojeg su potpisali dekan Prof. dr Muhamed Brka i gradonačelnik Ernest Imamović osnova je svih budućih zajedničkih aktivnosti.Objavljeno: 21.12.2022