RUKOVODSTVO VELEUČILIŠTA U SLAVONSKOM BRODU JE POSJETILO NAŠ FAKULTET 8.2.2019.

RUKOVODSTVO VELEUČILIŠTA U SLAVONSKOM BRODU JE POSJETILO NAŠ FAKULTET 8.2.2019.
Delegaciju su činili dekan, prof. dr. Krunoslav Mirosavljević, prof. dr. Teuta Benković-Lačić, prodekanesa za nastavu, i dr. sc. Božica Japundžić-Palenkić, pročelnica Poljoprivrednog odjela.
Delegacija je razgovarala o mogućnostima za saradnju Veleučilišta i Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta u oblasti nauke, nastave i praktičnog rada studenata.
Ispred fakulteta, sa delegacijom iz Slavonskog Broda su razgovarali dekan, prof. dr. Muhamed Brka, prodekanesa za nastavu prof. dr. Lutvija Karić i prodekanesa za međunarodnu saradnju i naučno-istraživački rad prof. dr. Enisa Omanović-Mikličanin.

Objavljeno: 28.02.2019