UPIS U PRVU GODINU MASTER STUDIJA

UPIS U PRVU GODINU MASTER STUDIJA
 POTREBNO  JE:

1. Kupiti indeks i upisni materijal (upisni materijal i indeks se kupuje na Pravnom fakultetu u Sarajevu)
2. Dvije  fotografije (dimenzije 4 X6)
3. Uplatiti   : 130  KM (vanredni studenti  uplaćuju 1000 KM a samofinansirajući 1200 KM )
Svrha:  upisnina
Primalac: Poljoprivredno-prehrambeni fakultet
Žiro račun: 3389002208130126

4. Uplatiti 10 KM
Svrha: za ISSS
Primalac: Poljoprivredno-prehrambeni fakultet
Žiro račun: 3389002208130126
5. Uplatiti 10 KM
Svrha : za ISSS
Primalac: Rektorat  Univerziteta u Sarajevu
Žiro račun: 3383202250621169
6. Uplatiti  30   KM
Svrha:  za  biblioteku
 Primalac: Poljoprivredno-prehrambeni fakultet
Žiro račun: 3389002208130126
7. OSIGURANJE STUDENATA 
Uplatiti :  5 KM
Žiro račun: 3389002205654395
Primalac: Sarajevo osiguranje d.d.
Svrha: studentsko  osiguranje(obavezno navesti da ste student Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta u Sarajevu)


Djeca šehida i poginulih boraca, RVI,dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja,djeca bez oba roditelja, oslobođena su uplate od 100 KM za upisninu (Zaključak Vlade kantona Sarajevo broj :02-05-2139-9/12 od 02.07.2012.godine), a sve ostalo moraju platiti.

Objavljeno: 11.09.2018