26. 10. 2017 godine PREDAVANJE NA TEMU: ZNACAJ PROIZVODNJE, UPOTREBA I AGROEKONOMSKI EFEKTI PROIZVODNJE SOJE u organizaciji Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta i GIZ-a