UNIVERZITET U SARAJEVU PROMOVIRAO 45 DOKTORA NAUKA I UMJETNOSTI

UNIVERZITET U SARAJEVU PROMOVIRAO 45 DOKTORA NAUKA I UMJETNOSTI

Univerzitet u Sarajevu je u četvrtak, 27.6.2019. godine promovirao 45 doktora nauka.


Dekan Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta prof. dr  Muhamed Brka pozdravio je rektora-promotora, prorektore, dekane, doktorante  i sa velikim zadovoljstvom izvijestio auditorij o doktorantima sa Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu: Lejla Biber, Tarik Dizdarević i njihovim doktorskim disertacijama.

Na osnovu iznesenog, dekan prof. dr  Muhamed Brka  zamolio je rektora-promotora prof. dr  Rifata Škrijelja da promovira 2 kandidata na čast doktora nauka:


- Lejlu Biber na čast doktora poljoprivrednih nauka

- Tarika Dizdarevića na čast doktora poljoprivrednih nauka


Poljoprivredno-prehrambeni  fakultet upućuje iskrene čestitke na postignutom uspjehu našim novim doktorima nauka.

Objavljeno: 02.07.2019