UNIVERZITET U SARAJEVU PROMOVIRAO 55 DOKTORA NAUKA I UMJETNOSTI

UNIVERZITET U SARAJEVU PROMOVIRAO 55 DOKTORA NAUKA I UMJETNOSTI

Promocija 55 doktora nauka i umjetnosti Univerziteta u Sarajevu upriličena je u četvrtak 23. juna 2022. godine u u Narodnom pozorištu Sarajevo.

Na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu promovirana su 2 kandidata na čast doktora nauka:

- Munevera Begić na čast doktora prehrambeno-tehnoloških nauka

 

- Began Muhić na čast doktora poljoprivrednih nauka

 

Poljoprivredno-prehrambeni  fakultet upućuje iskrene čestitke na postignutom uspjehu našim novim doktorima nauka. 
Objavljeno: 24.06.2022