OBAVJEŠTENJE O ODBRANI PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE

OBAVJEŠTENJE O ODBRANI PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE


Mr. Almira Konjić, student studijskog programa III ciklusa studija-Poljoprivredne nauke, branit će projekt doktorske disertacije pod naslovom:

 

„UPOTREBA MARKER SISTEMA VISOKE REZOLUCIJE U CILJU KONSTRUKCIJE PEDIGREE MREŽE I ANALIZE GENOMSKIH ASOCIJACIJA UNUTAR GERMPLAZME JABUKE U BOSNI I HERCEGOVINI“

Pred Komisijom u sastavu:

1. Dr. Fikreta Behmen, vanredna profesorica, predsjednica

2. Dr. Fuad Gaši, redovni profesor, mentor, član

3. Dr. Jasmin Grahić, vanredni profesor, komentor, član

4. Dr. Ivan Pejić, redovni profesor Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, R Hrvatska, član

5. Dr. Faruk Bogunić, redovni profesor, član

6. Dr. Mersija Delić, vanredna profesorica, zamjenica člana

 

Odbrana projekta doktorske disertacije zakazana je za ponedjeljak 18.03.2024. godine sa početkom u 12 sati u Sali za sjednice Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 

Sarajevo, 12.03.2024. godineObjavljeno: 12.03.2024