II Studentski kongres „HRANA-ISHRANA-ZDRAVLJE“ koji nastavlja sa radom i ove godine nakon uspješno održanog I studentskog kongresa, 5.- 7. jula 2016. godine.

II Studentski kongres „HRANA-ISHRANA-ZDRAVLJE“ koji nastavlja sa radom i ove godine nakon uspješno održanog I studentskog kongresa, 5.- 7. jula 2016. godine.


Pozivamo sve zainteresovane studente da prate i prijave radove za II Studentski kongres „HRANA-ISHRANA-ZDRAVLJE“ koji nastavlja sa radom i ove godine nakon uspješno održanog I studentskog kongresa, 5.- 7. jula 2016. godine. 


Cilj organizovanja kongresa je isti- promocija univerzalnih vrijednosti zajedništva i multidisciplinarnog pristupa u proizvodnji hrane, njenom higijenskom statusu i kvalitetu, različitim načinima ishrane, kao i mogućim zdravstvenim implikacijama na čovjeka što će biti od izuzetne važnosti u rješavanju značajnijih pitanja u ovoj životnoj oblasti. 

Ovakav pristup u sagledavanju ovog kompleksnog pitanja, kroz multidisciplinarnost, predstavlja i savremeni trend „evropske nacije„ u iznalaženju najracionalnijih odgovora na mnoga pitanja gotovo u svim sferama društvenog života i djelovanja. 

U organizaciji Kongresa uzet će učešće studenti grupacije medicinskih, humanističkih, prirodno-matematičkih i biotehničkih nauka i drugih. 

Teme koje će biti predmet istraživanja i pisanja studentskih radova (naučno istraživačkih, seminarskih, diplomskih, završnih radova), odnose se na slijedeće oblasti:

1. Primarna proizvodnja i prerada hrane
2. Aditivi u prehrambenoj industriji
3. Toksikologija i sigurnost hrane
4. Savremena dijagnostika i analitika hrane
5. Ishrana tokom životnog ciklusa
6. Dijetoterapija
7. Biotehnologija u ishrani ljudi
8. Organska i tradicionalna hrana


Datum održavanja Kongresa će biti naknadno objavljen. 

Pratite web stranicu: www.hranaishranazdravlje.ba

Pozivamo sve zainteresovane studente sa drugih bosanskohercegovačkih univerziteta kao i studente sa univerziteta iz susjednih zemalja da nam se pridruže! Objavljeno: 20.01.2018