OBAVIJEST O POKRETANJU REDOVNE GODIŠNJE OBUKE CERTIFICIRANIH POLJOPRIVREDNIH SAVJETODAVACA U 2020. GODINI

OBAVIJEST O POKRETANJU REDOVNE GODIŠNJE OBUKE CERTIFICIRANIH POLJOPRIVREDNIH SAVJETODAVACA U 2020. GODINI


Na osnovu Zakona o poljoprivrednim savjetodavnim službama (”Službene novine Federacije BiH”, broj 66/13) za vršenje poslova savjetodavne djelatnosti, Pravilnika o obuci, certifikatu i registru poljoprivrednih savjetodavaca (”Službene novine Federacije BiH”, broj 38/15) i Programa teorijske i praktične obuke za certificiranje poljoprivrednih savjetodavaca (”Službene novine Federacije BiH”, broj 103/17), Rješenjem Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva broj: 04-2-24/1-321-9/18 I.J. od 27.03. 2018. godine Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu je ovlašten za provođenje obuke propisane Programom teorijske i praktične obuke za certificiranje, provođenje polaganja stručnog ispita i izdavanje certifikata za poljoprivrednog savjetodavca i provođenje obuke propisane Programom obavezne godišnje obuke certificiranih savjetodavaca i izdavanje potvrde za slijedeće oblasti savjetodavne djelatnosti:

 

1.       Ratarstvo, povrtlarstvo, mehanizacija i ekonomika ratarske i povrtlarske proizvodnje,

2.       Voćarstvo, mehanizacija i ekonomika voćarske proizvodnje,

3.       Vinogradarstvo, mehanizacija i ekonomika vinogradarske proizvodnje,

4.       Stočarstvo, akvakultura, mehanizacija i ekonomika stočarske proizvodnje i akvakulture,

5.       Ruralni razvoj.

 

Obavještavamo kandidate da će redovna godišnja obuka certificiranih poljoprivrednih savjetodavaca na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu Univerziteta u Sarajevu biti organizovana u periodu 30.11.–18.12.2020. godine. Teorijski dio obuke će se održavati online, a praktični, ukoliko okolnosti budu dozvoljavale, u prostorijama Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 

Prijave za pohađanje redovne godišnje obuke (Obrazac 4) kandidati trebaju poslati na adresu: Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu, Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo, sa naznakom za redovnu godišnju obuku savjetodavaca.

 

Uz popunjenu prijavu (Obrazac 4) kandidati trebaju dostaviti dokaz o uplati iznosa naknade troškova za pohađanje obuke i izdavanje potvrde o pohađanju redovne godišnje obuke za poljoprivrednog savjetodavca, koja iznosi 250 KM (dvjesta pedeset konvertibilnih maraka). Naknadu snosi kandidat, odnosno poslodavac kod kojeg je kandidat uposlen i uplaćuje je na račun stručne ustanove.

 

Rok za podnošenje prijava je do 20.11.2020. godine.

 

Uplate za Poljoprivredno-prehrambeni fakultet vrše se preko Depozitnog računa Kantona Sarajevo na sljedeći način:

Svrha doznake:                               Uplata za obuku savjetodavaca

Primalac:                                           Depozitni račun Kantona Sarajevo

Račun primaoca:                            1411965320008475   

Broj poreznog obveznika:          ID / Matični broj uplatioca

Vrsta prihoda:                                 722631

Općina:                                               079

Budžetska organizacija:              2104020

Poziv na broj:                                  0000000033

 

Za dodatne informacije kontaktirati doc. dr Vedada Falana na mail: v.falan@ppf.unsa.ba ili putem telefona: 033 225-727.

 

U prilogu su prijava za pohađanje godišnje obuke poljoprivrednog savjetodavca (obrazac 4) i nastavni plan obuke za redovnu godišnju obuku poljoprivrednih savjetodavaca (obrazac 2) po oblastima savjetodavne djelatnosti.

Objavljeno: 06.11.2020