NAJAVA PROMOCIJE MONOGRAFIJE "VINO I VINOGRADI U SREDNJOVJEKOVNOJ BOSNI"

NAJAVA PROMOCIJE MONOGRAFIJE "VINO I VINOGRADI U SREDNJOVJEKOVNOJ BOSNI"


Promocija Monografije Kovačević, Naida: Vino i vinogradi u srednjovjekovnoj Bosni, Blicdruk, Sarajevo, 2021.

 

Poljoprivredno – prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu organizuje promociju monografije pod naslovom “Vino i vinogradi u srednjovjekovnoj Bosni” izašle aprila 2021. godine, u Sarajevu, u suizdavaštvo štamparije “Blicdruk” i pokroviteljstvu vinarije “Podrum Tolj”, autorice Mr. historije Naide Kovačević. Monografija na 143 stranice govori o prostoru srednjovjekovne Bosne (političke jezgre države sa njenim teritorijalnim oblastima) tokom 14. i 15. stoljeća, u periodu dominacije feudalizma, kada zemlja u svom najvećem opsegu, ležeći na raznolikim reljefnim površinama i u povoljnim klimatskim uvjetima, bilježi stalne društvene interakcije koje su omogućile protok novih ideja i oblikovanje vinogradarskog proizvođačkog identiteta. Sadržajno podijeljena na dvije tematske cjeline (“Ljudi i Vino” i “Zemlja i vinograd”), Monografijom se obrazlažu Politika trgovine vinom u odnosima srednjovjekovne Bosne i njenih susjeda, Vino u kulturnom životu i diplomatskim odnosima, Crkva i vino, Vinogradarske župe, Vlasnici vinograda, te Život sa vinogradom. Monografija donosi i sve popisane vinograde u srednjovjekovnim selima poredane hronolškim nizom po župama počevši od Zenice kao same jezgre srednjovjekovne Bosne dok je na posljetku priča o vinariji “Podrum Tolj” odnosno “Obitelji Tolj u Donjoj Blatnici” koja je i realizator ovog projekta.

 

Vino i vinogradi u srednjovjekovnoj Bosni obrađuje zanimljivu tematiku iz povijesti srednjovjekovne bosanske države. Šira javnost danas malo zna da je u srednjovjekovnoj Bosni vinogradarstvo bilo rašireno isto, ako ne i više nego u Hercegovini, a ova knjiga to na temelju brojnih dokumenata i povijesnih izvora zorno potvrđuje. Vinova loza i vino u srednjovjekovnoj bosanskoj državi u ovoj su knjizi analizirani s različitih aspekata - proizvodnje, trgovine, vlasničkih odnosa, društvenog i gospodarskog života, pa čak i ondašnjeg vjerskog pristupa vinogradarstvu i vinu. Mr. Naida Kovačević je ovom knjigom pokazala da su vinova loza i vino bili važan segment društvenog i gospodarskog života u srednjovjekovnoj Bosni. Za izvrstan prikaz odabrane tematike u ovom djelu pomoglo je i korištenje 119 relevantnih literaturnih izvora, a za neke specifične teme upotrijebljeni su biblijski citati. Na kraju knjige naveden je popis svih naselja iz osmanlijskih katastarskih popisa 1468/69. i 1475- 1477. godine u kojima su zabilježeni vinogradi. (…) Ovo je prvo djelo koje na ovako cjelovit i sistematičan način obrađuje temu vinogradarstva i vinarstva u srednjovjekovnoj bosanskoj državi. (…) Stoga je ova knjiga vrlo vrijedno znanstveno i stručno djelo koje se ne iscrpljuje samo u navođenju povijesnih činjenica, već se u njemu analitički razmatra i procjenjuje prisutnost i značenje ove djelatnosti u svim sferama društvenog života srednjovjekovne Bosne. Iako je intencija knjige povijesni prikaz vina i vinove loze u jednom davnom vremenu, ona može služiti i kao praktični putokaz današnjim vinogradarskim stratezima, da vide gdje se sve vinova loza uzgajala i gdje bi mogli biti potencijalni lokaliteti za podizanje novih vinograda. Zbog svih tih razloga ovu bi knjigu, kao vrlo vrijedno i zanimljivo štivo, svakako trebalo objaviti kako bi bilo dostupno široj javnosti” (Jure Beljo, 2021).

 

Promocija će biti održana u srijedu, 02. juna 2021. godine, sa početkom u 13:00 sati u Amfiteatru “Tika” Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta u Sarajevu. U programu učestvuju prof. dr. Milenko Blesić i doc. dr. Mersija Delić. Moderator programa bit će Mr. Ph, MBA Anisa Šerak. 

 

 

Objavljeno: 25.05.2021