OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA


Nastava iz predmeta Pčelarstvo za prvi ciklus studija (EA - IV semestar, BP - VI semestar, AP - IV semestar, Nutricionizam - VI semestar), te Pčelarstvo i pčelinji proizvodi za drugi ciklus studija (KKHiP - II ciklus, AP- II ciklus) koja treba biti održana u srijedu 28.02.2024. se odgađa.


Nastava iz predmeta Nutricionistički aspekti pripreme hrane za prvi ciklus studija (Nutricionizam - IV semestar) koja treba biti održana u četvrtak 29.02.2024. se odgađa.


Predmetni nastavnik

Doc. dr Lejla Biber
Objavljeno: 26.02.2024