Nastavno-naučno vijeće Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta na svojoj 42. sjednici održanoj 6.2.2017. godine jednoglasno je donijelo odluku kojom se usvaja SREDNJOROČNA STRATEGIJA RAZVOJA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA ZA PERIOD 2017. - 2023.