KONAČNA RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU I CIKLUSA STUDIJA U STUDIJSKOJ 2020/2021. GODINI (prvi upisni rok)

KONAČNA RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU I CIKLUSA STUDIJA U STUDIJSKOJ 2020/2021. GODINI (prvi upisni rok)


U prilogu ovog obavještenja se nalaze Konačne rang liste kandidata za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija akademske 2020/2021. godine.


REDOVNI STUDIJ

KONAČNA RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU I CIKLUSA STUDIJA U STUDIJSKOJ 2020/2021 GODINI (prvi upisni rok)

PREUZMI


VANREDNI STUDIJ

KONAČNA RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU I CIKLUSA STUDIJA U STUDIJSKOJ 2020/2021 GODINI (prvi upisni rok)

PREUZMI


IZVJEŠTAJ KOMISIJE

KONAČNA RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU I CIKLUSA STUDIJA U STUDIJSKOJ 2020/2021 GODINI (prvi upisni rok)

PREUZMI
Objavljeno: 15.07.2020