OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE (iz predmeta Mikrobiologija namirnica)

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE (iz predmeta Mikrobiologija namirnica)

Prvi parcijalni test iz predmeta Mikrobiologija namirnica za studente prvog semestra, master studijskih programa Kontrola kvaliteta hrane i pića i Prehrambene tehnologije, biće održan u petak, 06.12. 2019. godine u 10.00 h., Sala 3. Predmetni nastavnik Doc. Dr Mersiha Alkić-Subašić

Prvi parcijalni test iz predmeta Mikrobiologija namirnica za studente prvog semestra,  master studijskih programa  Kontrola kvaliteta hrane i pića i Prehrambene tehnologije, biće održan  u petak, 06.12. 2019. godine u 10.00 h., Sala 3.


 


Predmetni nastavnik

Doc. Dr Mersiha Alkić-Subašić
Objavljeno: 05.12.2019