ZAVRŠENO TAKMIČENJE NA TEMU INOVATIVNIH I PAMETNIH IDEJA U POLJOPRIVREDNOM I PREHRAMBENOM SEKTORU „AGRIN“

ZAVRŠENO TAKMIČENJE NA TEMU INOVATIVNIH I PAMETNIH IDEJA U POLJOPRIVREDNOM I PREHRAMBENOM SEKTORU „AGRIN“

Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu je bio organizator takmičenja za studente i učenike završnih razreda srednjih škola u BiH na temu inovativnih i pametnih ideja u poljoprivrednom i prehrambenom sektoru pod nazivom „AgrIN“. Ukupno deset inovativnih prijedloga je prezentirano 06.05.2023. godine u prostorijama fakulteta, od kojih je pet najboljih nagrađeno, a svi učesnici su pokazali zavidan nivo promišljanja o problemima sa kojima se poljoprivredno-prehrambeni sektor suočava, te idejama koje rješavaju identifikovane probleme.
Nagradu za najbolju ideju je odnijela grupa Babilon + (Emin Hajrulahović, Edim Hadžić), koja nudi inovativno softversko i hardversko riješenje za automatizaciju hidroponskog/akvaponskog proizvodnog sistema; na drugom mjestu se nalazi grupa Teraop (Alić Elma, Baraković Amila, Mujkanović Jasmin) i inovativna ideja proizvodnje organskog stajnjaka; na trećem mjestu se nalazi grupa Nutri-Break (Tina Tadić, Nađa Halvadžija) sa prijedlogom aplikacije za poboljšanje prehrambenih navika, na četvrtom mjestu je grupa Farm-Up (Amina Šerbo, Lamija Goro, Mirza Valjevac, Jasmin Fazlić, Imran Muharemović) sa prijedlogm aplikacije za podršku poljoprivrednim proizvođačima u donošenju odluka; te na petom mjestu se nalazi grupa UltraGreen (Davud Odobašić) sa idejom o mikroplastenicima za uzgoj mikropovrća.
Iako nisu ovaj put bili među dobitnicima nagrada, ideje ostalih takmičara su također pokazale inovatorski duh, a među njima su grupe Pest PreP & Co (Sarajlić Nejira i Gavranović Emir) sa prijedlogom aplikacije za sakupljanje i recikliranje ambalaže od pesticida; grupa On the top of Urban Beeing (Nedžada Zahirović) i prijedlog adaptacije ravnih krovova zgrada u zelene krovove – koncept urbane poljoprivrede; grupa Zajedno za stolom (Emina Vlahovljak) sa prijedlogom inovativne i interaktivne urbane bašte; grupa STEPS (Dedić Amra, Dervić Anela i Genjac Selma)  sa prijedlogom za korištenje otpada nastalog tokom proizvodnje soka od voća i proizovdnjom proizvoda sa dodatnom vrijednošću; grupa smart.HACCP (Alma Hindić) sa prijedlogom aplikacije koja olakštava proces uspostave HACCP sistema u prehrambenoj industriji.Takmičenje je organizirano pod okriljem projekta „Primjena pametnih tehnologija u poljoprivrednom sektoru BiH“ koje je finansirano uz podršku Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine 

Objavljeno: 09.05.2023