OBAVJEŠTENJE - KOLOKVIJ (Mikrobiologija u biljnoj proizvodnji i Mikrobiologija u animalnoj proizvodnji)

OBAVJEŠTENJE - KOLOKVIJ (Mikrobiologija u biljnoj proizvodnji i Mikrobiologija u animalnoj proizvodnji)

Kolokvij iz predmeta "Mikrobiologija u biljnoj proizvodnji" i "Mikrobiologija u animalnoj proizvodnji" održat će se u utorak, 21.01.2020. godine u amfiteatru A1 u 12:00 sati.


Predmetna asistentica

Berina Borovac

Objavljeno: 20.01.2020