PRELIMINARNA RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU I CIKLUSA STUDIJA STUDIJSKA 2021/2022. GODINA (I UPISNI ROK)

PRELIMINARNA RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU I CIKLUSA STUDIJA STUDIJSKA 2021/2022. GODINA (I UPISNI ROK)


ZAKLJUČCI KOMISIJE ZA PRIJEM I UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA 2021./2022. STUDIJSKE GODINE 

PREUZMI


PRELIMINARNA RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU I CIKLUSA STUDIJA STUDIJSKA 2021/2022. GODINA (I UPISNI ROK)


PREUZMI


PRELIMINARNA RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU I CIKLUSA STUDIJA STUDIJSKA 2021/2022. GODINA (I UPISNI ROK) - VANREDNI STUDIJ

PREUZMI


Objavljeno: 05.07.2021