OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE - PARCIJALNI ISPIT IZ PREDMETA "MIKROBIOLOGIJA U BILJNOJ PROIZVODNJI“ I „MIKROBIOLOGIJA U ANIMALNOJ PROIZVODNJI"

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE - PARCIJALNI ISPIT IZ PREDMETA "MIKROBIOLOGIJA U BILJNOJ PROIZVODNJI“ I „MIKROBIOLOGIJA U ANIMALNOJ PROIZVODNJI"

UNIVERZITET U SARAJEVU

POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET

 

 

Akademska godina:

2019/2020

Ciklus studija

I

Studijski program:

BILJNA PROIZVODNJA I ZOOTEHNIKA

Naziv predmeta:

"MIKROBIOLOGIJA U BILJNOJ PROIZVODNJI“ I „MIKROBIOLOGIJA U ANIMALNOJ PROIZVODNJ

 

 

 

OBAVJEŠTENJE

 

 Parcijalni ispit iz predmeta  "MIKROBIOLOGIJA U BILJNOJ PROIZVODNJI“ I  „MIKROBIOLOGIJA U ANIMALNOJ PROIZVODNJI" će se održati u srijedu 4.12.2019. godine u terminu od 9 do 11 sati na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu  Univerziteta u Sarajevu.

Ispit će biti organiziran u sali 3.

 

 

 

 

 

                                                                                     KATEDRA ZA MIKROBIOLOGIJU 

Objavljeno: 27.11.2019