OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE - KOLOKVIJ IZ PREDMETA "ZAŠTITA BILJA"

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE - KOLOKVIJ IZ PREDMETA "ZAŠTITA BILJA"

UNIVERZITET U SARAJEVU

POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET

 

 

Akademska godina:

2018/2019

Ciklus studija

I

Studijski program:

Ekonomika agroindustrije

Naziv predmeta:

Zaštita bilja

 

 

 

OBAVJEŠTENJE

 

 

Kolokvij iz predmeta „Zaštita bilja“ će se održati u srijedu 4.12.2019. godine u terminu od 8 do 9 sati na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu  Univerziteta u Sarajevu.

Kolokvij će biti organizirana u praktikumu 1. 

 

 

 

                                                                                  

Sarajevo, 26.11.2019. godine

 

Predmetni nastavnik

 

Objavljeno: 27.11.2019