PPF ORGANIZATOR OKRUGLOG STOLA „ZEMLJIŠNI RESURSI FBIH – STANJE, IZAZOVI I PERSPEKTIVE“

PPF ORGANIZATOR OKRUGLOG STOLA „ZEMLJIŠNI RESURSI FBIH – STANJE, IZAZOVI I PERSPEKTIVE“
Poljoprivredno-prehrambeni fakultet (PPF) Univerziteta u Sarajevu u srijedu, 26. septembra 2018. godine, organizirao je okrugli sto „Zemljišni resursi Federacije Bosne i Hercegovine – stanje, izazovi i perspektive“.
Uz srdačnu dobrodošlicu doc. dr. Vedada Falana, prodekana PPF-a, na okruglom stolu učestvovalo je pedesetak pedoloških i pravnih stručnjaka iz akademske zajednice, odnosno savjetnika za prostorno planiranje, službenika vladinog i nevladinog sektora, te lokalnih nivoa vlasti, predstavnici kantona i općina.
Razmatrane su sljedeće teme: usitnjenost posjeda, iskustva i perspektive u primjeni novog Federalnog zakona o komasacijama, stanje i problemi upravljanja državnim i zadružnim zemljištem s primjerima na lokalnom nivou, promjena namjene i zaštita poljoprivrednog zemljišta s primjenom zakona i iskustvima u praksi, karta upotrebne vrijednosti zemljišta i njen značaj za prostorno planiranje, primjena dobrih praksi na uređenju degradiranih zemljišta – WOCAT pristup i proces odlučivanja za širenje praksi održivog upravljanja zemljištem (SLM), te postojeća legislativa za zemljište i problemi u njenoj implementaciji.
Uz ostale, na okruglom stolu, su govorili: prof. dr. Hamid Čustović (Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu), prof. dr. Milenko Blesić (Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu), doc. dr. Melisa Ljuša (Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu), Stefan Schlingloff (FAO), doc. dr. Muhamed Bajrić (Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu), mr. sc. Ejub Trako (Federalni zavod za agropedologiju), mr. sc. Amra Đurđević (Federalni zavod za agropedologiju), Dragica Tešić, dipl. ing. (Zavod za prostorno planiranje i urbanizam Tuzlanskog kantona), mr. sc. Marija Proleta (Općina Ravno) i Suada Hećimović, dipl. iur. (Općina Gradačac).
Okrugli sto su podržali: Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda (FAO), Globalni fond za okoliš (GEF) i Udruženje pedologa BiH.

Objavljeno: 29.09.2018