U OKVIRU ERASMUS+ PROGRAMA KA107 OTVOREN JE KONKURS ZA MEĐUNARODNU KREDITNU MOBILNOST NA PARTNERSKOM UNIVERZITETU

U OKVIRU ERASMUS+ PROGRAMA KA107 OTVOREN JE KONKURS ZA MEĐUNARODNU KREDITNU MOBILNOST NA PARTNERSKOM UNIVERZITETU

Institucija: Kassel Univerzitet 

Erasmus kod: D KASSEL01

Država: NJEMAČKA

Period boravka: zimski semestar 2022/2023


Ko se može prijaviti: 

studenti bachelor, master i PhD studija Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta

nastavno osoblje Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta

Ponuđene studijske oblasti: ponuđene studijske oblasti na linku: www.uni-kassel.de

Kontakt osoba sa partnerskog univerziteta: prof. dr. Adnan Šišić, uk026718@uni-kassel.de


Ukupan broj stipendija: 

studenti: šest (6)

nastavno osoblje: jedna (1)

Iznos stipendije: 

Student: mjesečni iznos 800 € + troškovi puta 275 €

Osoblje: dnevnica 140 € + troškovi puta 275 €

Način prijave: prijavljujete se Prodekanesi za međunarodnu saradnji i naučno-istraživački rad Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, tako što tražene dokumente (ispod) šaljete na email: e.omanovic-miklicanin@ppf.unsa.ba (štampanu verziju dokumenata nije potrebno dostavljati).


Potrebni dokumenti

STUDENTI

Nominacijsko pismo

Izjava o prethodnoj mobilnosti

Ugovor o učenju

Prepis ocjena

Sken pasoša

CV (biografija)

NASTAVNO OSOBLJE

Nominacijsko pismo

Izjava o prethodnoj mobilnosti

Ugovor o mobilnosti – teaching

Pismo podrške sa univerziteta domaćina

CV (biografija)

Sken pasoša


Rok za prijavu: 5 maj 2022. godine


OBAVEZNO PROČITATI:

OPŠTI USLOVI I INSTRUKCIJE ZA PRIJAVU KONKURSA KOJEG RASPISUJE SLUŽBA ZA MEĐUNARODNU SARADNJU UNIVERZITETA U SARAJEVU
Objavljeno: 27.04.2022