POTREBNI DOKUMENTI ZA ONLINE PRIJAVU NA KONKURS ZA UPIS U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA U STUDIJSKOJ 2021/22. GODINI

POTREBNI DOKUMENTI ZA ONLINE PRIJAVU NA KONKURS ZA UPIS U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA U STUDIJSKOJ 2021/22. GODINI

PRVI PRIJAVNI ROK:

• od 14. 06. do 02. 07. 2021. godine za fakultete/akademije gdje nije predviđeno polaganje prijemnog ispita

DRUGI PRIJAVNI ROK: 

• od 30. 08. do 17. 09. 2021. godine za fakultete/akademije gdje nije predviđeno polaganje prijemnog ispit

Prijave na Konkurs za upis u prvu godinu I ciklusa studija i integrisanog studija vrše se isključivo online, putem informacionog sistema na sljedećem linku (www.upis.unsa.ba). 

Podaci o kandidatima koji su srednju školu završili u Kantonu Sarajevo prilikom registracije povezuju se sa podacima u sistemu EMIS. 

Kandidati koji su završili srednju školu po međunarodnim programima u Kantonu Sarajevo dužni su skenirati i uploudovati dokumente koji se ne nalaze u sistemu EMIS.

Kandidati koji su srednju školu završili izvan Kantona Sarajevo, dužni skenirati i uploudovati sljedeće originalne dokumente: 

• svjedočanstva o završenim razredima srednje škole završene u Bosni i Hercegovini u četvorogodišnjem trajanju odnosno odgovarajuće priznate dokumente za kandidate koji srednju školu nisu završili u Bosni i Hercegovini (ukoliko su dokumenti u postupku ekvivalencije, prilaže se potvrda kao dokaz da je postupak ekvivalencije u toku)

 • diplomu o završenoj srednjoj školi,

 • izvod iz matične knjige rođenih,

 • uvjerenje o državljanstvu i

 • druge dokumente relevantne za utvrđivanje broja bodova po kriterijima.


U toku jednog prijavnog roka kandidatima će biti omogućeno tri puta mijenjati studijski program.

Prijave podnesene putem informacionog sistema eUNSA poslije roka utvrđenog Konkursom kao i nepotpune prijave, neće se uzimati u razmatranje.


Preliminarna rang lista kandidata sa prvog prijavnog roka koji ispunjavaju uslov za upis na fakultete/akademije Univerziteta u Sarajevu bit će objavljena 05. 07. 2021. godine.


Žalbeni rok traje od 05.07. do 13.07.2021. godine


Konačna rang lista izlazi 13.07.2021. godine.


Upis primljenih kandidata vršit će se u period od 14.07. do 21.07.2021. godine


Kandidati koji se ne izvrše upis u roku od sedam dana od dana objavljivanja konačne rang liste smatrat će se da su odustali od studija.


ZA SVA TEHNIČKA PITANJA PRILIKOM REGISTRACIJE KANDIDATA NA PLATFORMU ZA ONLINE UPIS MOLIMO KONTAKTIRAJTE UNIVERZITETSKI TELEINFORMATIČKI CENTAR NA TELEFON 033 560 240 ili na mail administracija@utic.unsa.baObjavljeno: 15.06.2021