MUHAMED BRKA PONOVO IZABRAN ZA DEKANA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA U SARAJEVU

MUHAMED BRKA PONOVO IZABRAN ZA DEKANA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA U SARAJEVU

Prof. dr. sc. Muhamed Brka na izbornoj je sjednici Vijeća Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta UNSA, održanoj 06juna 2022. godine, izabran za drugi mandat dekana Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u SarajevuProf. dr. Muhamed Brka redovni je profesor na oblasti stočarstvo. Na dekansku je dužnost izabran za četverogodišnji mandatni period, 01.09.2022. do 01.09.2026.godine. 

Profesor Muhamed Brka dužnost dekana u drugom mandatnom periodu preuzet će 1. septembra 2022. godine, a mi mu čestitamo i želimo mnogo uspjeha u radu!Objavljeno: 06.06.2022