OBAVJEŠTENJE (predmet Poljoprivredna fitopatologija)

OBAVJEŠTENJE (predmet Poljoprivredna fitopatologija)


Predavanja iz predmeta Poljoprivredna fitopatologija će se održati 7.11.2019. godine u terminu od 12 do 14 sati na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu  Univerziteta u Sarajevu. 

Predavanja će biti organizirana u sali 1.  

Predmetni nastavnik 

Prof. dr. Osman Mujezinović 


Objavljeno: 06.11.2019