POTPISAN SPORAZUM O AKADEMSKOJ SARADNJI IZMEĐU BIOTEHNIČKOG FAKULTETA UNIVERZITETA CRNE GORE (UCG) I POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU

POTPISAN SPORAZUM O AKADEMSKOJ SARADNJI IZMEĐU BIOTEHNIČKOG FAKULTETA UNIVERZITETA CRNE GORE (UCG) I POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU
Dekan fakulteta je u utorak, 22.06.2021. godine, na poziv dekanese Biotehničkog fakulteta, Univerzitet Crna Gora, Prof. dr. Božidarka Marković, posjetio Biotehnički fakultet u Podgorici.

Na radnom sastanku se razgovaralo o mogućnostima oba fakulteta, naučno-nastavnim aktivnostima koje provode kao i o mogućnosti buduće jače saradnje kako u polju nastave tako i u polju istraživačkog rada kroz aktivnije učešće u pripremi zajedničkih projekta. Dekanesa Biotehničkog fakulteta Univerziteta Crna Gora je pokazala laboratorijske mogućnosti Biotehničkog fakulteta, a bila je organizovana i posjeta oglednom dobru Biotehničkog fakulteta sa oko 35 ha uglavnom zasada vinove loze.Održani radni sastanak je bio i mjesto potpisivanja Sporazum o akademskoj saradnji između dva veoma srodna fakulteta. Srodna po oblastima koje izučavaju a slična i po godinama postojanja, jer je Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu, kao najstarija svjetovna visokoškolska ustanova u Bosni i Hercegovini, 2021. godine proslavio svoj 80-i rođendan, dok je Biotehnički fakultet najstarija naučnoistraživačka ustanova u Crnoj Gori - osnovana dekretom Ministartsva poljoprivrede i finansija Kraljevine Jugoslavije aprila 1937. godine.Dekani oba fakulteta su izrazili veliko zadovoljstvo potpisivanja sporazuma o akademskoj saradnji, naglašavajući mogućnost realizacije saradnje i kroz razmjenu nastavnog osoblja, studenata koristeći Erasmus+, CEEPUS programe razmjene.Objavljeno: 27.06.2021