JAVNA PREZENTACIJA: „DIGITAL FARMING USING DRONES AND REMOTE SENSING“

JAVNA PREZENTACIJA: „DIGITAL FARMING USING DRONES AND REMOTE SENSING“
Kao nastavak saradnje između prestižnog američkog državnog Univerziteta u Sjevernoj Karolini (NCSU) i Univerziteta u Sarajevu (UNSA) u posjetu nam ovog puta dolazi profesor Wesley Everman.

Planirano je da profesor Everman održi javnu prezentaciju pod naslovom „Digital farming using drones and remote sensing“ u četvrtak 09. maja 2019. godine u periodu od 10:00 do 12:00h.

Prezentacija će biti održana na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu, u prostorijama amfiteatra 2 (TICA) i pozivaju se svi zainteresirani da istoj prisustvuju.

Pored toga, profesor Everman će naredni dan imati sastanak sa profesorima i osobljem Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta, gdje će se govoriti o mogućnostima buduće saradnje, razmjeni fakultetskog nastavnog osoblja, mogućnost zajedničke aplikacije na naučno-istraživaćke projekte i drugo. 

 DOWNLOAD

> VISIT PROGRAMME <

 

Objavljeno: 07.05.2019