OBAVIJEST ZA STUDENTE (MODUL STATISTIKA)

OBAVIJEST ZA STUDENTE (MODUL STATISTIKA)


Obavjestavaju se studenti I ciklusa II semestra studija svih odsjeka da će se online ispit iz predmeta Statistika održati u slijedećim terminima:

- I parcijalni ispit 25.06.2020.godine 

  u terminu od 12:00-13:30 sati.

- II parcijalni ispit 25.06.2020.godine 

  u terminu od 13:30-15:00 sati.

 

Napomena:

- Po važećem rasporedu polaganja ispita za odsjeke Biljna proizvodnja i 

Zootehnika termin polaganja zakazan je za 25.06.2020.godinu u 10:00 sati isti se pomjera za termin u 12:00 sati.

- Mole se studenti da se pridržavaju termina.

- Studenti koji su na I održanom testu osvojili 55.bodova i više polažu samo II parcijalni ispit.

- Studenti koji su na I testu osvojili ispod 55.bodova polazu I i II parcijalni ispit.

- Studenti koji nisu zadovljni sa osvojenim bodovima na I testu a žele veću ocijenu polažu I i II parcijalni ispit. 

- Zbir bodova polozenih testova sačinjavaju konačnu ocijenu završnog ispita.

- Studentima koji polože ispite u zakazanim terminima bit će upisane ocijene u ISS-u.


Sa katedre

Objavljeno: 18.06.2020