JUNSKO-JULSKI ROKOVI ZA APSOLVENTE(2021/2022)

JUNSKO-JULSKI ROKOVI ZA APSOLVENTE(2021/2022)

JUNSKO-JULSKI ROKOVI ZA APSOLVENTE(2021/2022)

 

 

Naziv predmeta

Redovni rok

Popravni rok

1.

HEMIJA(Prof.dr.Josip Jurković)

27.06.2022. u 15 h u A1

11.07.2022. u 15 sati u A1

2.

ISHRANA BILJAKA(Prof.dr.Hamdija Čivić)

22.06.2022. U 15 H , SALA 2

06.07.2022. u 15 h , sala 2

3.

MENADŽERSKI SISTEMI OSIGURANJA KVALITETA(Prof.dr.Aleksandra Nikolić)

28.06.2022. U 9h , A3

12.07.2022. u 9h , A3

4.

Tehnologija proizvoda biljnog porijekla II (Prof.dr.Sanja Oručević-Žuljević)

30.06.2022. u 10 h, sala 1

14.07.2022. u 10 h, sala 1

5.

Međunarodna trgovina (Prof.dr.Aleksandra Nikolić)

28.06.2022. u 9h (A3)

12.07.2022. u 9h (A3)

6.

Upravljanje kvalitetom(Doc.dr.Mirza Uzunović)

27.06.2022. u 12 h (A3)

11.07.2022. u 12 h (A3)

7.

Specijalna entomologija(Prof.dr.Nedžad Karić)

20.06.2022. u 12h (sala2)

04.07.2022. u 12h (sala2)

·         Apsolventi prijavljuju ispite na šalteru studentske službe a ne preko ISSS-a.Objavljeno: 09.06.2022