OBAVIJEST ZA STUDENTE - AGROTEHNIKA VOĆAKA

OBAVIJEST ZA STUDENTE - AGROTEHNIKA VOĆAKA
Ispit iz modula Agrotehnika voćaka (parcijala kod prof. Čustovića) održaće se 25. juna u 10.00h u sali za GIS.
Objavljeno: 20.06.2018