MCP - informacija o ponudi stipendija za studentice iz Bosne i Hercegovine na Univerzitetu Alzahra u Iranu

MCP - informacija o ponudi stipendija za studentice iz Bosne i Hercegovine na Univerzitetu Alzahra u Iranu

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine dostavilo je Federalnom ministarstvu obrazovanja i znanosti  informaciju o ponudi stipendija za studentice iz Bosne i Hercegovine na Univerzitetu Alzahra u Iranu.

Konkurs otvoren do:

Zemlja

Oblasti

29.02.2024

Iran

 • Sportske nauke

Univerzitet „Alzahra“ u Iranu  javni je univerzitet samo za žene u četvrti Vanak u Teheranu, Iran. Univerzitet Alzahra jedini je sveobuhvatni ženski univerzitet u Iranu i na Bliskom istoku. Prijem na univerzitet je takmičarskog karaktera, a upis na preddiplomske i diplomske studijdke programe zahtijeva bodovanje među 1% najboljih studenata na prijemnim ispitima za nacionalni univerzitet.

Oblasti stipendiranja

Zainteresovanim kandidatkinjama iz Bosne i Hercegovine ponuđena je mogućnost podnošenja aplikacija u oblastima koje pokrivaju sportske nauke, i to:

Studijski nivo

Oblast studiranja

Bachelor of Science

Sportske nauke

Master of Science

Motoričko ponašanje

Psihologija Vježbe

Sportski menadžment

Ph.D

Motoričko ponašanje

Trajanje studija

Ukupno trajanje studija za studijski nivo Bachelor of Science je 4 godina (8 semestara), za studijski nivo Master of Science je 2 godine (4 semestra) i za studijski Ph.D nivo je 4.5 godina (9 semestara).

Kvalifikacije za podnošenje prijava za stipendiranje

Zainteresovane kandidatkinje iz Bosne i Hercegovine moraju zadovoljiti sljedeće kvalifikacije:

 • Da nisu rođene u Iranu,
 • Da nisu završile prethodno školovanje u Iranu,
 • Aplikantice bi trebalo da posjeduju visoke ocjene i visok nivo akademskog znanja,
 • Aplikantice koje ne govore perzijskim jezikom, koje je registrovan u sklopu Perzijskog centra za učenje jezika na ovom Univerzitetu, moraju proći intensivan kurs učenja perzijskog jezika koji se održava u sklopu Centra na ovom univerzitetu.

Procedura za podnošenje prijava

Nephodni dokumenti za podnošenje prijava su:

 • Akademski certifikat i transkripti zapečaćeni i potvrđeni u Ambasadi Islamske Republike Iran u Sarajevu,
 • Popunjen prijavni obrazac, koji se može preuzeti na sljedećoj web stranici: https://intl.alzahra.ac.ir/en
 • Dva pisma preporuke od profesora sa prethodnog Univerziteta,
 • Naučna biografija aplikantica,
 • Sažetak članka podnosioca prijave, kao i objavljene radove i prijedlog podnosioca prijave (Odnosi se na Ph.D nivo studiranja),
 • Lična fotografija,
 • Slike svih stranica pasoša,
 • Registracija na web portal: „General Qualification Website“ za ne-iranske studente: http://old.saorg.ir:8081/Application.php

Rokovi

Krajnji rok za podnošenje prijava je 29.02.2024. godine.

Ostale informacije

Zainteresovane kandidatkinje iz Bosne i Hercegovine više informacija o ovom Univerzitetu mogu pronaći na sljedećoj web adresi: https://www.alzahra.ac.ir/index.aspx?lang=3&sub=0Objavljeno: 15.01.2024